dimecres, 4 de juliol del 2018

Els renous del silenci


Els renous del silenci


Escodriny cap al meu interior
a la recerca del jo
què, amagat rere
sensacions confuses,
escolta els renous del silenci.


No deix de sorprendre’m
de les inquietuds
que resten per aflorar
per a noves vivències.


Els tresors a descobrir
fan tremolar les emocions
que brollen agombolades,
unes amb les altres,
amb desig de vida.


Sabrà el cervell llegir
les senyes inequívoques
i guiar les passes
per a què, el jo,
tengui una vida feliç?